Społeczna odpowiedzialność biznesu: czym jest i dlaczego jest dla nas tak ważna?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), to specjalnie opracowana koncepcja zarządzania firmą, która zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie. Nic w tym dziwnego – realizując jej założenia, organizacja może mieć realny wpływ na dobrobyt ogółu społeczeństwa, lokalnej wspólnoty czy otaczającego ją środowiska. Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu, jakie są jej najważniejsze założenia i jaki udział w realizowaniu jej postanowień ma firma S’OUVRE?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

CSR to specyficzna strategia zarządzania firmą i prowadzenia biznesu, która dobrowolnie bierze pod uwagę dobro społeczne, wpływ przedsięwzięć na stan środowiska, a także relacje między strukturami przedsiębiorstwa a zatrudnianymi pracownikami.

Jej założenia praktykowane są na wszystkich szczeblach administracyjnych i są nieodłączną częścią codziennych działań, nawet podczas opracowywania przyszłej strategii organizacji. Wszelkie kroki podejmowane w jej ramach powinny pozostawać w zgodzie z międzynarodowymi normami postępowania.

Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu otwiera drzwi do zrównoważonego rozwoju zarówno społecznego, jak i ekonomicznego. Inwestycja w zasoby ludzkie, lokalne relacje i aktywne zaangażowanie w ochronę środowiska sprawiają, że przedsiębiorstwa zyskują na wartości na rynku pracy, jawiąc się jako bardziej konkurencyjne i wrażliwe na potrzeby zarówno konsumentów, jak i potencjalnych pracowników.

Społeczna odpowiedzialność biznesu: krótka historia

Początek idei społecznej odpowiedzialności biznesu sięga lat 50. XX wieku, jednak współcześnie znaną formę ostatecznie nadała jej społeczna krytyka kapitalistycznych amerykańskich korporacji. Nieuczciwość w zarządzaniu, brak transparentności, dążenie do zysku za wszelką cenę, a także rozwój technologii i przemysłu, spychający ludzkie potrzeby na dalszy plan, sprawiły, że amerykańscy przedsiębiorcy zaczęli być postrzegani jako główne źródło niemoralności potęgujące różnice międzyklasowe.

Odpowiedzialność społeczna to temat, który został po raz pierwszy podjęty na arenie międzynarodowej przez ONZ podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 roku. Ówczesny sekretarz organizacji, Kofi Annan, zainspirował liderów biznesowych w wielu krajach do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Zasady te miały bazować na fundamentalnych założeniach idei praw człowieka, ochrony środowiska oraz standardów pracy. Niedługo po jego wystąpieniu Komisja Europejska sporządziła dokument zwany Zieloną Księgą Corporate Responsibility, która definiowała pojęcie CSR i jej znaczenie dla budowania przedsiębiorstwa.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu dotarła do Polski pod koniec lat 90., a jej najbardziej dynamiczny rozwój przypadł na początek XXI wieku. To właśnie wtedy na polskim rynku pojawiły się liczne zachodnie korporacje, które zaraziły swoim podejściem do zarządzania pomniejsze rodzime organizacje. Z biegiem lat doprowadziło to do rozwoju nowej jakości kultury zarządzania, chętnie podejmowanej przez przedsiębiorców wyższego i niższego szczebla.

CSR: narzędzia dla przedsiębiorców

Firmy chcące wdrożyć do swoich praktyk najlepsze zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mają do swojej dyspozycji praktyczne narzędzia. Ich dobór jest uzależniony od profilu firmy, a także od zaplanowanej strategii marketingowej na dany rok. Należą do nich m.in.:

  • kampanie społeczne – wpływanie na postawy społeczne i zwiększanie świadomości ludzi na dany temat lub propagowanie niesienia pomocy najbardziej potrzebującym;
  • działania na rzecz lokalnej społeczności – wspieranie lokalnych organizacji lub instytucji oraz programów inwestycyjnych i rozwojowych;
  • raportowanie społeczne – transparentne prowadzenie polityki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem działań w duchu CSR jest ważne w kontekście zaufania społecznego;
  • programy dla współpracowników – inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego firmy poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje, programy integracyjne i wyrównywanie szans;
  • wolontariat pracowniczy – zachęcanie pracowników do świadczenia dobrowolnej pracy na rzecz inicjatyw społecznych;
  • znakowanie produktów – rzetelne informowanie konsumentów o zrównoważonych cechach produktu, jego ekologicznej wartości i pełnym składzie.

Korzyści płynące z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

Dbanie o dobro społeczne i prawa pracownicze, a także podejmowanie decyzji w trosce o stan środowiska może mieć wymierny wpływ na obraz przedsiębiorstwa w oczach konsumentów i interesariuszy, a nawet innych firm pretendujących do zostania jego potencjalnymi współpracownikami.

Wśród licznych zalet płynących z wprowadzenia dobrych praktyk CSR w życie warto wymienić:

  • wzrost zainteresowania inwestorów odpowiedzialną firmą skutkujący nowymi możliwościami rozwoju;
  • wysoki poziom lojalności wśród nabywców dóbr dający szansę na zwiększenie obrotów, a tym samym kapitału inwestycyjnego;
  • wzrost konkurencyjności zapewniający swobodę w budowaniu własnej pozycji zarówno na rodzimych, jak i zagranicznych rynkach;
  • dobre praktyki i spełnianie oczekiwań pracowników przyciągające najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko sposób na wspieranie lokalnych społeczności, ale również droga do zbudowaniu organizacji o mocnych fundamentach, w pełni wyznającej moralne wartości i standardy etyczne oraz takiej, dla której liczą się przede wszystkim ludzie i ich dobro.

CSR w S’OUVRE — bo dobro jest piękne!

Chęć dzielenia się z innymi i niesienia pomocy najbardziej potrzebującym od zawsze leżała u podstaw wartości firmy S’OUVRE. Każdego dnia staramy się nieść dobro, wypełniając podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Z naszej potrzeby serca powstała Fundacja S’OUVRE, która od samego początku aktywnie wspiera najbardziej bezbronnych, czyli najmłodszych.

Pierwszym dużym celem fundacji było wsparcie małych pacjentów z Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki organizowaniu licznych akcji oraz aktywnemu zachęcaniu darczyńców do wspierania naszej działalności Fundacji S’OUVRE udało się sfinansować zakup iluminatora naczyniowego, który ułatwia specjalistom ośrodka wykonywanie codziennych zabiegów i rutynowych badań, równocześnie czyniąc je mniej bolesnymi dla małych pacjentów.

Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie pierwszych fundatorów, Waldemara Smolińskiego i Dariusza Holeniewskiego, którzy przekazali wstępne środki na realizację celów statutowych organizacji, wytyczając tym samym kierunek dla działalności całej fundacji.

Kolejne cele na naszej mapie dobra

Na mapie dobra Fundacji S’OUVRE właśnie pojawił się nowy ważny cel!

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest równie istotne, co ich dobrostan fizyczny. Coraz częściej młode osoby w wieku od 10 do 19 lat cierpią na takie schorzenia, jak depresja, zaburzenia lękowe czy problemy społeczne.

W związku z tym nasz kolejny cel dotyczy wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu poprzez pomoc w wyposażeniu sali do terapii sensorycznej. Przedsięwzięcie to ma za zadanie zwiększyć możliwości psychoterapeutyczne kierowane w stronę najmłodszych osób z zaburzeniami psychicznymi.

W tym celu zachęcamy międzynarodową społeczność S’OUVRE do wzięcia udziału w szczytnym programie Lose Weight to Donate. Jest to zabawa polegająca na uczestnictwie w programie dietfree pomagającym w zdrowy sposób zrzucić zbędne kilogramy.

Każdy pełny kilogram mniej to wpłata określonej kwoty pieniędzy na rzecz naszego nowego celu. W ten sposób działamy na dwóch płaszczyznach – pomagając i motywując uczestników programu do zdrowszego trybu życia, a także zbierając fundusze na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W S’OUVRE zasady społecznej odpowiedzialności biznesu to część naszej osobowości. Dołącz do S’OUVRE i aktywnie pomagaj tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Pamiętaj – dobro wraca!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.