image-placeholder

Konkurs: S’OUVRE New Year Challenge

I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą –„ S’OUVRE New Year Challenge” (dalej „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem Konkursu…

image-placeholder

Konkurs: S’OUVRE with Love

I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „S’OUVRE with Love” (dalej „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem Konkursu jest…