image-placeholder

Konkurs: Souvre New Year Challenge

I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą –„ Souvre New Year Challenge” (dalej „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem Konkursu…

image-placeholder

Konkurs: Souvre with Love

I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „Souvre with Love” (dalej „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem Konkursu jest…