Cleanical skincare – beauty trend czy filozofia życia?

Rosnąca świadomość zasad eco life, popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i powrotu do tego, co naturalne, konsekwentnie budują swoją pozycję w branży beauty. Oczekiwania konsumentów obejmują już nie tylko kosmetyki wyprodukowane w nieingerujący w kondycję środowiska sposób, ale także preparaty oferujące minimalistyczny, transparentny, a przy tym skuteczny skład.